آزمایشگاه آریا نور مهر اصفهان

آزمایشگاه فعال در مجموعه پرشین نور با نام آریا نور مهر اصفهان در سال 1394 موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد شد.

خدمات آزمایشگاهی

دامنه کاری آزمایشگاه :

تجهیزات آزمون در آزمایشگاه آریا نور مهر از مدرن ترین و به روزترین تجهیزات صنعت برق و روشنایی می باشد که لیست تجهیزات به شرح زیر می باشد :

1 -شاخص های اندازه گیری ابعادی کلاهک های E27 و E14

2 -دستگاه گشتاور مکانیکی سرپیچ (METER TORQUE)

3 -دستگاه کره فتومتریک

4 -دستگاه اندازه گیری گشتاور خمشی و کشش محوری

5 -دستگاه استقامت الکتریکی (VOLTAG HIGH)

6 -دستگاه محفظه رطوبت

7 -دستگاه تست مقاومت عایقی (MEGGER)

8 -دستگاه نیرو سنج جهت استقامت محوری کلاهک ادیسون

9 -دستگاه تسریع طول عملکرد لامپ

10-دستگاه چرخه دمایی

11-میز تست طول عمر لامپ

12 -میز کلید زنی ولتاژ تغذیه

13 -دستگاه آون حرارتی و فشار ساچمه

14-دستگاه افزایش دمای کلاهک لامپ

15 -دستگاه مقاومت در برابر شعله و جرقه (گلووایر)

16 -دستگاه اندازه گیری حرارت (TEST TEMPERATURE)

17 -دستگاه انگشتک آزمون جهت حفاظت در برابر تماس تصادفی با قسمت های برق دار

18-ابزارهای اندازه گیری از جمله کولیس دیجیتال ، کولیس ورنیه ، میکرو متر و ترازوی دیجیتال