حضور پرشین نور در نمایشگاه برق تهران – آبان ماه ۹۴

شرکت تولیدی پرشین نور در پانزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران در آبان ماه ۹۴، میزبان مشتریان، کارشناسان، صاحبان صنایع و سایر بازدیدکنندگان و متخصصان در غرفه نمایشگاهی خود بود.

error: Content is protected !!