حضور پرشین نور در نمایشگاه برق تهران – آبان ماه ۹۵

شرکت تولیدی پرشین نور در شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران در آبان ماه ۹۵، میزبان مشتریان، کارشناسان، صاحبان صنایع و سایر بازدیدکنندگان و متخصصان در غرفه نمایشگاهی خود بود.

error: Content is protected !!