حضور پرشین نور در نمایشگاه برق اصفهان- خردادماه ۹۵

شرکت تولیدی پرشین نور در “هشتین نمایشگاه صنعت برق اصفهان” سال ۹۵، میزبان مشتریان،کارشناسان، صاحبان صنایع و سایر بازدیدکنندگان و متخصصان در غرفه نمایشگاهی خود بود.

error: Content is protected !!